top of page

artikler

Her kan du fået overblik over mine artikler og arbejdspapirer.

Mine danske artikler falder inden for seks områder:
 

  • Det danske finansielle system 

  • Finansielle kriser, både generelt og i Danmark

  • Økonomisk teori inden for områderne pengepolitik og international monetær makroteori

  • Udviklingen inden for det økonomiske samarbejde i EU (tidligere De Europæiske Fællesskaber)

  • Den danske politiske beslutningsproces

  • Historie, hvor jeg særlig har skrevet om det danske erhvervsliv under besættelsen

Flydende valutakurser møder stigende skepsis. Sparekassen, 2, 1980, 27-31.

 

Pris- contra Produktionstilpasning. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 120, 1982, 201-207.

Tendenser i økonomisk politik. Samfundsøkonomen, 2, 1983, 4-9.

Reform af fondsbørsen kan give store fordele. Sparekassen, 2, 1985, 8-10.

Problemstillinger ved indretning af et pensionssystem. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 124, 1986, 294-303.

Et forslag til fremtidens pensioner. Debatoplæg udarbejdet for Assurandør-Societetet, 1986.

Udviklingen i pengeinstitutternes indtjening. Fagskrift for Bankvæsen, 3, 1987,120-126.

Pengeinstitutternes fremtidige indtjeningsvilkår. Fagskrift for Bankvæsen, 3, 1987, 120-126.

Den private kapitalimport 1977-1987. finans/invest, 1, 1988, 19-26.

Skattepolitiske handlemuligheder. Samfundsøkonomen, 6, 1988, 5-12.

Kapitalliberalisering inden for EF. Fagskrift for Bankvæsen, 3, 1988, 117-122.

Afviklingen af valutareguleringen. finans/invest, 6, 1988, 4-9.

Pensionsordninger i EF-landene. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 126, 1988, 132-143.

Regulering og beskatning i den finansielle sektor. Fagskrift for Bankvæsen, 4, 1989, 104-108.

Problemstillinger ved erhvervsfinansieringen i Danmark. Fremtidsorientering, 6, 1989, 24-28.

Internationale vinkler på skatteproblematikken I. Sparekassen, 3, 1990, 6-12.

Internationale vinkler på skatteproblematikken II.  Sparekassen, 4, 1990, 6-10.

Kursdannelse på tynde obligationsserier. finans/invest, 5, 1990, 38-43.

Obligationsmarkedet bør reformeres. Finans & samfund, 1, 1990, 38-43.

Situationen efter finansfusionerne. Økonomi og Politik, 3, 1990, 21-33.

Er der behov for en pensionsreform? Fremtidsorientering, 5, 1990, 17-22.

Konsekvenserne af en monetær union. Økonomi og Politik, 4, 1990, 3-24.

Koncentrationen i den finansielle sektor. Fagskrift for Bankvæsen, 4, 1990, 112-118.

EF’s monetære union. Fremtidsorientering, 1, 1991.

Behov for nytænkning i den offentlige sektor. Samfundsøkonomen, 7, 1991, 5-12.

Europæisk monetær integration: Stabiliseringspolitik i en åben økonomi. Handelshøjskolen i København, Institut for Finansiering, Working paper 91-6, 1991.

Europæisk monetær integration: Stabiliseringspolitik i en åben økonomi. Handelshøjskolen i København, Institut for Finansiering, Working paper 91-8, 1991.

Europæisk monetær integration: Betalingsbalancemål og betalingsbalancetilpasning. Handelshøjskolen i København, Institut for Finansiering, Working paper 91-9, 1991.

Konsekvenser af en monetær union for de finansielle markeder. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 1992.

Ustabiliteten i det danske politiske system. Økonomi og Politik, 4, 1992, 4-12.

Pengepolitikken i 1991. Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 1992.

Historisk chance for en skattereform. Finans og Samfund, 9, 1992, 15-17.

Produktivitet og omkostninger. Finans og Samfund, 7/8, 1992, 7-8.

Drivkræfterne bag den europæiske integration. Samfundsøkonomen, 8, 1992, 25-32.

Pengeinstitutternes indtjeningsklemme. Finans og Samfund, 5, 1993, 11-12.

Pengepolitikken i 1992. Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 1993.

Fremtiden for den danske finansielle sektor. Fremtidsorientering, 1, 1993, 20-22.

Valutapolitik og økonomisk aktivitet. Økonomi og Politik, 3, 1993.

Pengepolitikken i 1993. Danmarks  Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 1994, 26-32.

Danmarks Europapolitik – den økonomiske dimension. I Bertel Heurlin (red.), Danmark og den Europæiske Union. København: Forlaget Politiske Studier, 1994, 102-117.

Pengepolitikken i 1994. Danmarks Nationalbanks kvartalsoversigt, 1995.

Forbrugerpolitiske konsekvenser af en europæisk monetær union. Nordisk Ministerråd, TemaNord 1996: 606.

Konsekvenser af euroen for den enkelte forbruger. Nordisk Ministerråd, TemaNord 1997:583.

Konsekvenserne for de små og mellemstore virksomheder af EU’s monetære union. Handelshøjskolen i København, Institut for Finansiering, Working paper 97-12, 1997.

EU’s monetære union – de penge- og valutapolitiske konsekvenser ved en dansk tilslutning. Økonomi og Politik, 2000, 18-35.

Hvor integrerede er de internationale finansmarkeder? Samfundsøkonomen, 4, 2000, 17-22.

Lempelse af realkreditlån problematisk. Finansfokus, 2, 2002, 3-7.

Beskyt borgerne mod EU. Weekendavisen, artikel, 11. juni 2004 (sammen med Richard Sweeney og Clas Wihlborg).

Drivkræfter i det europæiske samarbejde. Samfundsøkonomen, 2005, 6, 8-11.

Effektivisering af bolighandelen. Advokaten, 84(3), 2005, 107-110.   

De gjorde Danmark større: En kommentar. Historisk Tidsskrift, 106(1), 2006, 295-304.​

Euro-samarbejdet: succes eller fiasko? Økonomi og Politik, 79(3), 2006, 23-32.

Tre gode grunde til at afskaffe de afdragsfrie lån. Berlingske Tidende, debatindlæg, den 8. maj 2006.

Banker er med til at skrue boligpriser i vejret. Berlingske Tidende, kronik, 28. juni 2007 (sammen med Lennart Lynge Andersen).

De danske bankkriser i 2008. finans/invest, nr. 6, 2008, 4-8.     

Den tredje vej: Afskaf de afdragsfrie lån. Berlingske Tidende, kronik, den 30. april 2008 (sammen med Lennart Lynge Andersen).

Reform af de finansielle markeder: Forslag i lyset af krisen.  Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2009, nr. 2, 165-169 (sammen med Lennart Lynge Andersen).

Kriser i pensionsselskaber. Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2009, nr. 2, 104-118.

Gældsproblemet i dansk økonomi. finans/invest, 2009, nr. 3, 21-27.

Kriser i et juridisk og økonomisk perspektiv. I Lars Gorton og Göran Millqvist (red.), Finansiella kriser – betalningssystem og skuldförhållanden. Stockholm Centre for Commercial Law, 2009, 27-44.

Den finansielle globalisering. I Martin Marcussen og Karsten Ronit (red.), Globaliseringens udfordringer. København: Hans Reitzels Forlag, 2009, 65-92.

De gjorde Danmark store: Hvad siger kilderne? Historisk Tidsskrift, 2010, bd. 109, hæfte 1, 513-546.

Sådan kommer dansk landbrug på fode. Berlingske Tidende, debatindlæg, 30. april 2010 (sammen med Troels Troelsen).

Finanskrisen: Årsager og hjælpepakker. I Kristian Weise og Malthe Munkøe (red.), I orkanens øje: Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise. Antologi fra CEVEA – Februar 2010, 9-15.

Anslag mod pensionsmilliarderne. Økonomisk Ugebrev, kommentar, 23. august 2010, s. 6.​

Problemer i dansk realkredit. finans/invest, 2011, 1, 4-11.

Var det uvidenhed, utøjlelighed eller eufori, der udløste krisen? Kronik, Information, den 22. august 2011.

Boligpakker er en rigtig dårlig ide. Kommentar, Berlingske, Business, den 12. september 2011, s. 04.

Arven fra 10 år med borgerlig økonomi. Kronik, Berlingske, den 25. september 2011, s. 23.

Finanskrisen er ikke forbi. Politiken, 2011, analyse, 2. sektion, s. 8.

Krav til lånevilkår i realkreditten. I Lennart Lynge Andersen (red.), 8 perspektiver på realkredit. København: Thomson, 2011, 135-157.   

Indsats mod protektionisme. Debatindlæg, Børsen, den 14. december 2011, s. 2(sammen med Lars Oxelheim).

Realkredit - Hvad venter vi på? Berlingske, kronik, 2012, s. 23.

Husholdningernes gæld: Argumenter og udfordringer. I Henrik Juul, Frederik Meding og Peer Schaumburg-Müller (red.), Vennebog til Lennart Lynge Andersen. København: Karnov Group, 2012, 331-342.

Den danske krisehåndtering: Det økonomiske perspektiv. I Lennart Lynge Andersen (red.), Håndtering af finansielle kriser – udvalgte emner. København: Karnov Group, 2013, 140-159.

Landbrugets økonomiske problemer. finans/invest, 2013, 7, 4-13.

Konsekvenser af ejerstrukturen i danske pengeinstitutter. Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 3/2013, 237-252.

Pligtlæsning om finanskrisen. Boganmeldelse. Børsen Executive, den 30. august 2013, s. 12.

Hvorfor tøver vi med reform af den finansielle sektor? Børsen, kronik, den 19. september 2013, s. 4.

Medierne og krisen i pengeinstitutterne. I Roger Buch og Mette Verner (red.), Krisen i økonomi

og journalistik. København: Forlaget Ajour, 2014, 141-157.

Den Europæiske Bankunion: Udformning og argumenter. Finans/invest, 2014, 2, 23-30.

Den Europæiske Bankunion: En vurdering. Finans/invest, 2014, 3, 5-12.

Myndighedernes ansvar for finanskrisen. Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2014, 4, 307-320.

Bankunionen: Fire grunde til at blive ude. Berlingske, kronik, 5. maj 2014, s. 25.

Ingen gode argumenter for bankunion. Børsen, kronik, 22. april 2014.

Hasarderet element i model for bankunion. Økonomisk Ugebrev, 23(9), den 15. marts 2015.

Mandagsanalyse: Bankunion fyldt med ulemper. Politiken, den 4. maj 2015.


Forliset i Korst-udvalget. Erhvervsorganisationerne og samarbejdspolitikken. Historisk Tidsskrift, bind 116(1), 2016, 31-72.

Finn - Artikler.png

En analyse af bankunionen: Konsekvenserne for Danmark. Papir udlagt på www.finnostrup.dk

Minksagen tydeliggjorde de eksisterende mangler i vores politiske og administrative system. Ræson, 25. januar 2021 (sammen med Jørgen Jørgensen og Jesper Zwisler)

Regeringens transportpolitik er et trist eksempel på, hvordan offentlige beslutninger ikke bør træffes. Jyllands-Posten, 14. april 2021.

Både de røde og de blå tager fejl: Her er otte skarpe bud på at forny velfærdsstaten. Berlingske, kronik, 9. maj 2021 (sammen med Jørgen Jørgensen og Jesper Zwisler)

Finanskrisen: Er vi der igen? finans/invest, 01/2022, 10-15.

Finanskrisen - årsager og konsekvenser. Økonomi & Politik, 95(2), 2022, 156-170.

Gør som i England og Skotland for at bevare kulturarven. Berlingske, 10. januar 2023 (sammen med Niels Henrik Sliben og Viki Sutherland)

bottom of page