top of page

cv

om mig

Finn Østrup   |   Født 19. feb. 1951   |   Uddannet cand.polit (Københavns Uni. 1976), dr.merc. (2002)

Jeg er en dansk økonom (cand. polit. fra 1976; dr. merc. med en doktorafhandling fra 2002), som i første række har forsket i det danske finansielle system, finansielle kriser samt international økonomi (herunder EU). Udover bøger og artikler indenfor mine hovedemner har jeg skrevet om den danske politiske proces samt historiske emner.

 

Fra 1976 til 1990 var jeg ansat i Udenrigsministeriet og Økonomiministeriet, herunder som finansattache ved den danske EU-repræsentation og ministersekretær for økonomiministeren. Fra 1990 til 2019 har jeg været ansat ved Copenhagen Business School (CBS).  Jeg har gennem årene været medlem af flere regeringsudvalg og kommissioner, herunder som formand og næstformand.

Jeg forlod CBS ved udgangen af 2019, men er fortsat aktiv og optaget af nye projekter. Jeg mener, at det er vigtigt for forskere at bidrage til det hjemlige samfund, herunder ved at deltage i den offentlige debat med synspunkter, der kan bidrage til forbedringer.  

Download mit fulde cv
bottom of page